Ecclesiastes in Bulgarian: 2:7 - 2:11

Friday, March 28, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 2:7 придобих слуги и слугини
  и имах слуги, родени в дома ми;
  имах още добитък и стада
  повече от всички, които са били преди мене в Йерусалим.
придобих (I got) слуги (servants) и (and) слугини (female servants)
и (and) имах (I had) слуги (servants), родени (belonging) в (to) дома (the house) ми (mine);
имах (I had) още (also) добитък (cattle) и (and) стада (flocks)
повече (more) от (than) всички (all), които (who) са били (had been) преди (before) мене (me) в (in) Йерусалим (Jerusalem).

 • 2:8 Събрах си и сребро, и злато,
  и особените скъпоценности на царете и на областите;
  набавих си певци и певици
  и насладите на човешките синове -
  наложници изключително много.
Събрах (I gathered) си (myself) и (also) сребро (silver), и (and) злато (gold),
и (and) особените (particular) скъпоценности (jewelry) на (of) царете (the kings) и (and) на (of) областите (the provinces);
набавих (I got) си (myself) певци (singers) и (and) певици (women singers)
и (and) насладите (the delights) на (of) човешките синове (the sons of men) -
наложници (?) изключително (unusually) много (many).

 • 2:9 Така станах велик и се възвеличих
  повече от всички, които са били преди мене в Йерусалим;
  още и мъдростта ми си остана у мен.
Така (thus) станах (I became) велик (great) и (and) се възвеличих (increased)
повече (more) от (than) всички (all), които (who) са били (had been) преди (before) мене (me) в (in) Йерусалим (Jerusalem);
още (also) и мъдростта ми (my wisdom) си остана (remained) у (to) мен (me).

 • 2:10 И от всичко, които пожелаха очите ми,
  нищо не им забраних;
  не спрях сърцето си от никаква веселба,
  защото сърцето ми се радваше във всичките ми трудове
  и това беше делът ми от целия ми труд.
И (and) от (of) всичко (all), които (that) пожелаха (desired) очите (the eyes) ми (mine),
нищо (nothing) не им (them) забраних (forbade);
не спрях (I didn't withhold) сърцето си (my heart) от (from) никаква (any) веселба (joy),
защото (for) сърцето ми (my heart) се радваше (was glad) във (in) всичките (all) ми (my) трудове (labour)
и (and) това (this) беше (was) делът ми (my portion) от (of) целия (all) ми (my) труд (labour).

 • 2:11 Тогава разгледах всички дела,
  които бяха извършили ръцете ми,
  и труда, в който се бях трудил;
  и, ето, всичко беше суета и гонене на вятъра
  и нямаше полза под слънцето.
Тогава (then) разгледах (I examined) всички (all) дела (the doings),
които (that) бяха (were) извършили (done?) ръцете ми (my hands),
и (and) труда (the labour), в (in) който (which) се бях (I had) трудил (worked);
и (and), ето (behold), всичко (all) беше (was) суета (vanity) и (and) гонене (chasing) на (after) вятъра (the wind)
и (and) нямаше (there was no) полза (profit) под (under) слънцето (the sun).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP