Ecclesiastes in Bulgarian: 2:22 - 2:26

Monday, March 31, 2008

 • 2:22 Защото каква полза за човека от целия му труд
  и от грижата на сърцето му,
  за което се изморява под слънцето?
Защото (for) каква (what) полза (use) за (to) човека (the man) от (from) целия (all) му (his) труд (work)
и (and) от (of) грижата (vexation) на (of) сърцето (heart) му (his),
за (in) което (which) се изморява (tire oneself/labour) под (under) слънцето (the sun)?

 • 2:23 Понеже всичките му дни са само печал
  и трудът му - скръб;
  и още и нощем сърцето му не си почива.
  И това е суета.
Понеже (since) всичките (all) му (his) дни (days) са (are) само (merely) печал (sorrow)
и (and) трудът (the labour) му (his) - скръб (grief);
и (and) още и (also) нощем (at night) сърцето (the heart) му (his) не (not) си почива (rest).
И (and) това (this) е (is) суета (vanity).

 • 2:24 Няма по-добро за човека освен да яде и да пие.
  И да прави душата си да се наслаждава от доброто на труда му.
  И аз видях, че и това е от Божията ръка.
Няма (there is nothing) по-добро (better) за (for) човека (the man) освен (except) да (to) яде (eat) и (and) да (to) пие (drink).
И (and) да (to) прави (right?) душата (the soul) си да (to) се наслаждава (delight) от (from) доброто (the good) на (of) труда (the work) му (his).
И (and) аз (I) видях (saw), че (that) и (also) това (this) е (is) от (of) Божията (the God?) ръка (hand).

 • 2:25 Защото кой може да яде
  и кой може да се наслаждава повече от мене?
Защото (for) кой (who) може (can) да (to) яде (eat)
и (and) кой (who) може (can) да (to) се наслаждава (delight) повече (more) от (than) мене (I)?

(Note: the translation doesn't seem to be very accurate here - the King James translation is similar to this, saying For who can eat, or who else can hasten hereunto, more than I? (which makes little sense), but the New American Standard (the most literal translation) gives: For who can eat and who can have enjoyment without Him? - which makes much more sense. Luckily this is just for learning Bulgarian so there doesn't need to be 100% fidelity to the original meaning.)

 • 2:26 Понеже Бог дава на угодния на Него човек
  мъдрост, знание и радост;
  а на грешния дава да се труди, да събира и да трупа -
  за да даде всичко на угодния на Бога.
  И това е суета и гонене на вятъра.
Понеже (for) Бог (God) дава (gives) на (to) угодния (loyal?) на (to) Него (Him) човек (a man)
мъдрост (wisdom), знание (knowledge) и (and) радост (joy);
а (but) на (to) грешния (the sinner) дава (gives) да (to) се труди (work), да (to) събира (gather) и (and) да (to) трупа (heap up) -
за (for) да (to) даде (give) всичко (all) на (to) угодния (loyal/good?) на (to) Бога (God).
И (and) това (this) е (is) суета (vanity) и (and) гонене (chasing) на (after) вятъра (wind).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP