Ecclesiastes in Bulgarian: 2:12 - 2:16

Sunday, March 30, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 2:12 И се обърнах да разгледам
  мъдростта и лудостта, и безумието,
  защото какво може да стори човек, който е дошъл след царя,
  относно това, което е вече направено?
И (and) се обърнах (I turned) да разгледам (to examine)
мъдростта (wisdom) и (and) лудостта (madness), и (and) безумието (foolishness),
защото (because) какво (what) може (can do) да стори (?) човек (man), който (who) е (is) дошъл (come) след (after) царя (the king),
относно (about) това (that), което (which) е (is) вече (already) направено (done?)?

 • 2:13 Тогава видях, че мъдростта превъзхожда безумието,
  както светлината превъзхожда тъмнината.
Тогава (then) видях (I saw), че (that) мъдростта (wisdom) превъзхожда (excels) безумието (folly),
както (as) светлината (light) превъзхожда (excels) тъмнината (darkness).

 • 2:14 На мъдрия очите са в главата му,
  а безумният ходи в тъмнина;
  аз обаче познах още, че една участ
  постига всички тях.
На (to) мъдрия (the wise man) очите са (his eyes) в (in) главата му (his head),
а (but) безумният (the fool) ходи (walks) в (in) тъмнина (darkness);
аз (I) обаче (however) познах (perceived) още (as well), че (that) една (one) участ (fate)
постига (happen) всички (all) тях (them).

 • 2:15 Тогава си казах:
  Каквото постига безумния,
  това ще постигне и мен;
  и така, защо аз бях по-мъдър?
  Затова казах в сърцето си,
  че и това е суета.
Тогава (then) си казах (I said):
Каквото (what) постига (happens) безумния (the fool),
това (that) ще (will) постигне (happen) и (also) мен (me);
и (and) така (so), защо (why) аз (I) бях (I was) по-мъдър (wiser)?
Затова (therefore) казах (I thought) в (in) сърцето си (my heart),
че (that) и (also) това (this) е (is) суета (vanity).

 • 2:16 Защото както на безумния, така и на мъдрия
  не остава вечно паметта му,
  понеже в бъдещите дни всичко ще е вече забравено.
  И как умира мъдрият? - Както и безумният.
Защото (because) както (as) на (to) безумния (the fool), така (so) и (also) на (to) мъдрия (the wise man)
не остава (does not stay) вечно (forever) паметта му (their memory),
понеже (since) в (in) бъдещите (the coming) дни (days) всичко (all) ще (will) е (be) вече (already) забравено (forgotten).
И (and) как (how) умира (dies) мъдрият (the wise man)? - Както (as) и (also) безумният (the fool).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP