Ecclesiastes in Bulgarian: 2:1 - 2:6

Friday, March 28, 2008

Time for the second chapter.

Here's the MP3.

 • 2:1 Аз казах на сърцето си:
  Ела сега, да те опитам с веселба,
  затова се наслаждавай с блага;
  и, ето, и това беше суета.
Аз (I) казах (said) на (to) сърцето си (my heart):
Ела (well) сега (now), да (to) те (you) опитам (endeavor) с (with) веселба (mirth),
затова (therefore) се наслаждавай (enjoy yourself) с (with) блага (pleasure?);
и (and), ето (behold), и (also) това (this) беше (was) суета (vanity).

 • 2:2 Казах за смеха: Лудост е,
  и за веселбата: Каква полза от нея?
Казах (I said) за (of) смеха (laughter): Лудост (madness) е (it is),
и (and) за (of) веселбата (mirth): Каква (what) полза (use) от (from) нея (that)?

 • 2:3 Намислих в сърцето си да веселя плътта си с вино,
  докато сърцето ми още се управляваше от мъдростта,
  и да усвоя безумието, докато видя какво е добре да вършат човешките синове
  под небето през всички дни на живота си.
Намислих (I sought) в (in) сърцето си (my heart) да (to) веселя (enjoy) плътта (the body) си с (with) вино (wine),
докато (while) сърцето ми (my heart) още (also) се управляваше (govern itself) от (from) мъдростта (wisdom),
и (and) да усвоя (acquire) безумието (folly), докато (while) видя (see) какво (what) е (is) добре (good) да вършат (do?) човешките синове (sons of men)
под (under) небето (the heaven) през (through) всички (all) дни (days) на (of) живота си (their lives).
 • 2:4 Направих си големи работи;
  съградих си къщи; насадих си лозя;
Направих (I made) си (myself) големи (great) работи (works);
съградих (I built) си (myself) къщи (houses); насадих (I planted) си (myself) лозя (vines);

 • 2:5 направих си цветни и овощни градини
  и насадих в тях всякакви плодни дървета;
направих (I made) си (myself) цветни (gardens) и (and) овощни (fruit) градини (gardens/orchards?)
и (and) насадих (planted) в (in) тях (them) всякакви (all kinds) плодни (fruits) дървета (trees);

 • 2:6 направих си водоеми, за да поя от тях
  насадената с дървета гора;
направих (I made) си (myself) водоеми (waters), за (for) да поя (appear) от (from) тях (them)
насадената (plants) с (in) дървета (the trees) гора (wood);

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP