Ecclesiastes in Bulgarian: 1:12 - 1:18

Wednesday, March 26, 2008

More Ecclesiastes. I plan to put the whole thing together after I finish the whole book. Should finish chapter 1 tonight.

Listen to MP3 of chapter 1

  • 1:12 Аз, проповедникът, бях цар над Израел в Йерусалим;
Аз (I), проповедникът (the preacher), бях (I was) цар (king) над (over) Израел (Israel) в (in) Йерусалим (Jerusalem);

  • 1:13 и предадох сърцето си да издиря и да изпитам чрез мъдростта за всичко, което става под небето. Тежък е този труд, който Бог е дал на човешките синове, за да се трудят в него.
и (and) предадох (I gave?) сърцето си (my heart) да (to) издиря (find) и (and) да (to) изпитам (test) чрез (through) мъдростта (wisdow) за (to) всичко (everything), което (that) става (stand) под (under) небето (the heaven). Тежък (heavy) е (is) този (this) труд (labour), който (that) Бог (God) е (is) дал (give) на (to) човешките синове (the sons of men), за да (to) се трудят (they labour) в него (him).

  • 1:14 Видях всички дела, които се вършат под слънцето; и, ето, всичко е суета и гонене на вятъра.
Видях (I saw) всички (all) дела (doings), които (that) се вършат (do) под (under) слънцето (the sun); и (and), ето (behold), всичко (everything) е (is) суета (vanity) и (and) гонене (chasing) на (after) вятъра (wind).

  • 1:15 Кривото не може да се изправи; и това, което е недоизпълнено, не може да се брои.
Кривото (crooked) не може (cannot) да се изправи (be straight); и (and) това (this), което (that) е (is) недоизпълнено (lacking), не може (cannot) да се брои (be counted).

  • 1:16 Аз се съвещавах със сърцето си и казах: Ето, станах велик и съм умножавал мъдростта си повече от всички, които са били преди мене в Йерусалим. Да! Сърцето ми е имало голям опит в мъдрост и знание.
Аз (I) се съвещавах (consulted) със (to) сърцето си (my heart) и (and) казах (said): Ето (well), станах (I became) велик (great) и (and) съм (I am) умножавал (multiplied) мъдростта си (my wisdom) повече (more) от (than) всички (all), които (that) са били (were) преди (before) мене (me) в (in) Йерусалим (Jerusalem). Да (yes)! Сърцето ми (my heart) е (is) имало (gotten) голям (large) опит (experience) в (in) мъдрост (wisdom) и (and) знание (knowledge).

  • 1:17 И предадох сърцето си, за да позная мъдростта и да позная лудостта и безумието. Познах, че и това е гонене на вятър.
(wisdom)И (and) предадох (I gave) сърцето си (my heart), за да (to) позная (know) мъдростта и (and) да (to) позная (know) лудостта (madness) и (and) безумието (foolishness). Познах (I percieved), че (that) и (also) това (this) е (is) гонене (chasing) на (after) вятър (wind).

  • 1:18 Защото в многото мъдрост има много досада; и който увеличава знание, увеличава и печал.
Защото (because) в (with) многото (the much) мъдрост (wisdom) има (there is) много (much) досада (weariness); и (and) който (one that) увеличава (increase) знание (wisdom), увеличава (increase) и (also) печал (sorrow).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP