Turkish Wikipedia reaches 100,000 articles

Sunday, February 10, 2008

That was a few days ago but noteworthy nevertheless. I'd been waiting for the Turkish edition to reach 100,000 for quite some time now.

Here are my contributions there.

It's still pretty rough around the edges in most places there and a lot of major articles are still quite small. The article on G.W. Bush for example is only a few paragraphs in length. Here it is in its entirely as of 10 Feb 2008:

George Walker Bush, (d. 6 Temmuz 1946). 2000 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı olarak görev yapmaktadır.

1946 yılında doğan George W. Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. başkanı George H. W. Bush'un oğludur. Başkan olmadan önce 1995-2000 yılları arasında Teksas eyaletinin valiliğini yapmıştır.

2000 yılında ABD Başkanlığına adaylığını koymuş, Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığını alabilmek icin Arizona Senatörü John McCain ile kıyasıya bir çekişme yaşamış ve galip gelmiştir. 7 Kasım 2000 tarihinde yapilan genel seçimlerde rakibi Al Gore'dan daha az oy almasına rağmen hayli tartışmalı bir belirsizlik döneminden sonra ABD Yüksek Mahkemesinin 5-4 olarak George W. Bush lehine karar vermesi sonucu başkan ilan edilmiştir.

George W. Bush'un başkanlık döneminde yaşanan en önemli olay 11 Eylül 2001 Saldırıları'dır. Bu olayın sorumlusu olarak görülen Uluslararası Terörist Usame Bin Ladin'i yakalayarak cazalandırmak ve Taliban yönetimini görevden indirmek amacıyla George W. Bush 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'a asker gönderdi.

20 Mart 2003 tarihinde de Irak'ın gizlice kitle imha silahları geliştirdiği iddiası ve Usame Bin Ladin'in örgütüne yataklık yaptığı gerekçeleriyle Amerikan ordusunu Irak'a gönderdi.

2004 Kasım'ındaki ABD başkanlık seçimlerinde George W. Bush bu sefer rakibi Massachusetts senatorü John Kerry'i az farkla geçerek ikinci kez başkan olmağa hak kazandı. George W. Bush'un görev süresi 2008 Kasım'ında bitmektedir.

For those learning Turkish, here's a bit of explanation of the grammar:

2000 yılından beri - yıl means year, and yılı means its year (its in this case refers to the number 2000). Add dan to mean from, and don't forget the n in there. The beri to mean 'since'. "Since the year 2000".
başkanı olarak görev yapmaktadır. - başkan means president, başkanı means 'its president' (it here would be the US). Olarak means 'as', görev means duty or employment, and yapmaktadır is the formal way of saying 'he/she does' (other forms would be yapmaktayım for I do, yapmaktayız for we do, etc.). Put it all together and it means "he has worked as the president".

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP